Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń


Muzeum

Wyjątkowe muzeum czasów Jana III Sobieskiego na Szlacheckim Szlaku w woj. lubelskim

Zapraszamy do naszego Muzeum Broni Białej i Strojów XVIIw. do

Gmiennej Biblioteki Punlicznej w Ludwinie

         

 

Umówione grupy min.20 osób mogą być oprowadzane w dowolnym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu się pod numerami telefonów:

 

500-194-651 - wiceprezes Stowarzyszenia - Artur Krzysiak

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Muzeum czasów Jana III Sobieskiego w zawieprzyckim lamusie

 

 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej 

 

Project supported by a grant from switzerland through the   swiss contribution to the enlarged european union

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty? zaprasza wszystkich do śledzenia postępów i działań w realizowanym projekcie pn. ?Wyjątkowe muzeum czasów Jana III Sobieskiego na Szlacheckim Szlaku w woj. lubelskim?, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty jest organizacją działającą na terenie gminy Spiczyn, leżącej w powiecie łęczyńskim. Stowarzyszenie łączy miłośników historii i wiedzy o regionie, a także społeczników i entuzjastów aktywnego życia. Większość podejmowanych przedsięwzięć wynika z celów edukacyjnych i promocyjnych, które koncentrują się na historii XVII wieku i kulturze najbliższej okolicy. Aby realizować cele statutowe Członkowie Stowarzyszenia przygotowali projekt, który został pozytywnie oceniony w naborze wniosków z Programu ?Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim?. Celem projektu jest utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej na obszarze programu ?Szlak Jana III Sobieskiego? poprzez stworzenie muzeum dedykowanego czasom Jana III Sobieskiego oraz jego związkom z obszarem Szlaku.

Głównymi działaniami projektu będą:

  • Zakup wyposażenia muzealnego (gablot, eksponatów ? replik broni białej, strojów z epoki,
  • Opracowanie ekspozycji ? opisów i katalogów eksponatów,
  • Zakup materiałów edukacyjnych ? folderów, książeczek edukacyjnych,
  • organizacja imprezy promocyjnej- pikniku rodzinnego oraz tematycznych warsztatów historycznych.

 

Całkowita wielkość wydatków wynosi: 56 400,00 PLN (15 832,47 CHF), Operator Dotacji przyznał Stowarzyszeniu dofinansowanie w wysokości: 50 000,00 PLN (14 035,86 CHF).

Projekt rozpocznie się 01.05.2015, zakończenie działań planuje się dnia 31.07.2015 roku.

Uwieńczeniem działań będzie impreza dla turystów oraz mieszkańców regionu. Szczegółowe informacje o realizacji działań będą dostępne na stronie Stowarzyszenia http://www.suchekomnaty.pl/

 

Projekt będzie początkiem dalszych podobnych działań przyczyniających się do rozwinięcia oferty kulturalnej regionu oraz atrakcji turystycznych nawiązujących do czasów Jana III Sobieskiego.

Członkowie Stowarzyszenia Suchekomnaty

Zawieprzyce 121
21-077 Spiczyn

              

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Szwajcarskiego można znaleźć na stronach:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/

oraz

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home

 

 Fotorelacja z otwarcia:


Licznik:                                                                             

monitoring pozycji